Beslutningsreferat

 

Bestyrelsesmøde hos Mary-Ann den 23. august 2004

 

Tilstede: Mary-Ann, Inge, Birger, Ditte, Morten

Fraværende: Peter, Nicolai

 

 

1.       Resterende lamper i gården

 

Det blev besluttet at opsætte de resterende SKOT-lamper i gården i henhold til Morten’s forslag. Én lampe holdes i reserve hos Birger Vicevært og afventer reparation af porten. Tilbuddet fra elektriker accepteres og Morten orienterer Birger Vicevært med henblik på igangsættelse af arbejdet.

 

2.       Vandspild (dryppende vandhaner)

 

Det besluttes at bestille VVS-entreprenør til reparation af dryppende vandhaner i henhold til tidligere registrering.

 

Det indskærpes endvidere, at beboerne meddeler Birger Vicevært, når de har en dryppende vandhane eller et løbende toilet af hensyn til ejendommens vandforbrug. Ejerforeningen betaler udgifterne til udskiftning af pakninger. Øvrige reparationer skal bekostes af beboeren; der vil dog ikke blive foretaget andre reparationer end udskiftning af pakninger uden foregående aftale med beboeren. Bestyrelsen minder i den forbindelse om, at der ydes tilskud på DKK 500,- til udskiftning af gammelt toilet til nyt vandbesparende toilet (to-skyl).

 

Birger S. undersøger muligheder for økonomisk støtte til opsætning af vandmåler, herunder hvorvidt dette vil blive en obligatorisk ordning.

 

Birger Vicevært bedes fremover som fast procedure bestille VVS-entreprenør, når han har kendskab til 5 dryppende vandhaner i Ejendommen.

 

Senest 15. september skal der forelægge en plan for udskiftning af pakninger hos Birger Vicevært. Ansvarlig: Peter.

 

3.       Cykelstativer i gården

 

Langtidsparkering af cykler henvises til gården og ikke foran opgangene på Duevej/Mariendalsvej.

 

4.       Kælderum

 

Kælderrummene besigtiges på næste Bestyrelsesmøde med henblik på istandsættelse og fælles udnyttelse.

 

5.       Klage over manglende forslag til ny TV-ordning (såsom fx Kabel-TV) på Generalforsamlingen 2004

 

Inge besvarer skriftligt beboeren, der har klaget.

 

Bestyrelsen besluttede at sætte fart på dette arbejde ved at nedsætte en arbejdsgruppe. Beboere med interesse for eller viden om mulige TV-løsninger opfordres til at kontakte Bestyrelsen.

 

6.       Franske altandøre

 

Inge orienterede om sagen. De franske altandøre vil blive repareret hurtigst muligt (i løbet af efteråret).

 

7.       Reparation af porten

 

Porten repareres i september i henhold til tidligere aftale. Ansvarlig: Johnny Meland/Dan-Ejendomme.

 

8.       Klage over manglende fliser på fortovet på Duevej

 

Inge kontakter Teknisk Forvaltning med henblik på udbedring.

 

9.       Siden sidst

 

Den gamle fejemaskine er blevet solgt.

 

10.   Eventuelt

 

Inge sørger for jord i blomsterkummerne på Mariendalsvej.

 

Mary-Ann undersøger til næste Bestyrelsesmøde Ejerforeningens udgifter til nuværende TV-ordning. Jørgen Idorff bedes i den henseende sende kopi af samtlige regninger til antenne, Stofa mm. i 2003 til Mary-Ann.

 

Birger Vicevært bedes fjerne den gamle, mugne klapvogn i barnevognsskuret. Hvis nogen stadig bruger den (!) bedes de kontakte Birger Vicevært.

 

Bestyrelsen opfordrer igen beboerne (især dem med børn) til at melde sig i en arbejdsgruppe, der kan udarbejde forslag til forbedringer af legepladsen. Bestyrelsen har i 2004 et budget på DKK 40.000,- til dette formål. Det foreslås at udarbejde en plan i løbet af efteråret, så vi kan gå i gang næste forår.

 

 

Referent:

Morten/23. august 2004