Referat af bestyrelsesmøde mandag den 17. maj hos Morten.

 

1.  Franske altandøre skal have 5 års eftersyn. Inge udarbejder en seddel til berørte beboere  dørene vil blive efterset og eventuelle fejl og mangler vil blive rettet på fabrikantens regning.

 

2. Indretning af taglejligheder. Bestyrelsen har endnu ikke modtaget tegninger mm. som Christian Gangsted, på generalforsamlingen, lovede at sende. Derfor er der intet nyt i sagen.

 

3.  Det blev besluttet at sælge vore gamle fejemaskine. Christof (viceværten) vil tage sig af det.

 

4.  Evaluering af generalforsamling. Bestyrelsen var enige om at det var en vellykket generalforsamling. Dog skal vi huske til næste år at tre kasser vand og en kasse øl er nok.

 

            Der var forslag fra beboere om:

a          Flere overdækkede cykelstativer.

b          En opgørelse af hvad vores antenneanlæg koster os årligt. (Idoff)

c          Oparbejde mere egenkapital, således at vi ikke skal opkræve penge ved større  arbejder.

 

5.  Goddag og farvelfest den 27. august kl. 19.00

 

6.   Dato for bestyrelsesmøder alle dage klokken 19.00:

                                                 23. august        hos Mary Ann

                                                 29. september  -    Inge

                                                 25. oktober      -    Peter

                                                 22. november   -    Birger

 

7. Legepladsudvalget opfordres til at træde i aktion, nu da der er penge på kontoen

 

Peter refererede fra altanudvalget: Udvalget er godt i gang. Peter fik midlertidig godkendelse til at forelægge projektet for Frederiksberg kommune. Projektet med kommentarerne fra Frederiksberg kommune og den endelige beslutning om opførelse af altaner i stueplan, skal vedtages på en generalforsamling. 

 

Bestyrelsen eller Meland burde orienteres om at montering af en simpel stikhane kan spare meget vand når der skal lukkes for vandet ved reparation. Er hanen monteret?

 

Reparation af porten er igangsat af Inge - den dyre model. Jeg har også betinget mig at der skal være plads til at  R98 kan komme igennem porten. Iflg. Meland skulle der ikke være noget problem.

Rum i kælderen males og lås på til cykler.  

 

ref. Inge