Referat af bestyrelsesmøde d. 14. januar 2004 hos Mary Ann

 

Referent: Peter

Tilstede: Inge, Morten, Mary-Ann, Birger

Fraværende: Nicolai

 

1.   Bestyrelsen lagde budget for 2004 – der er ikke voldsomme udsving i forhold til sidste år. Bestyrelsen har bl.a. henlagt 200.000 kr. til renovering/udskiftning af de resterende vinduer mod baggården. Herudover har bestyrelsen bl.a. afsatte penge til renoveringen af legepladsen samt oprettelse af flere cykelstativer. Det endelige budget vil blive præsenteret på generalforsamlingen

 

2.   Det foreløbige regnskab for 2003 blev præsenteret for bestyrelsen. Det forventes at hænger godt sammen med et overskud på ca. kr. 240.000. Det endelige regnskab vil blive præsenteret på generalforsamlingen

 

Vinduesrenoveringen kom til at koste kr. 2.043.931,25 – hvilket betød en overskridelse på kr. 53.939,25 i forhold til budgettet.

 

3.   Konstateres der fejl ved de isatte vinduer skal der rettes kontakt til Johnny Meland, Dan-Ejendomme

 

4.   Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen vedr. parkeringsforbuddet foran Duevejens skole

 

5.   Elektriker til opsættelse af lamper er bestilt – lamperne forventes at blive opsat inden for kort tid.

 

6.   Kommunen har givet Gangsted Rasmussen tilladelse til at udvide 4. sals lejlighederne – udvidelsen skal dog også godkendes på en generalforsamling.

 

 

Næste bestyrelsesmøde d. 11. februar 2004 kl. 19.00 hos Peter