Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2003, hos Birger Steensborg, Duevej 42 2tv. Fraværende var: Mads Knudsen. Johnny Meland fra Dan-Ejendomme deltog i mødet under punkt 1.

 

Referent Inge

 

1.      Projekt vinduer betaling: Syv beboere har ikke betalt og vil snarest modtage en rykker. Bestyrelsen fik på mødet udleveret liste med navne og adresser på de syv. Det skyldige beløb er i alt kr. 75.612. Det indbetalte beløb kr. 1.424.388 står på Ejerforeningens konto hos Nordea til den højest opnåelige rente p.a. 2,70% forhandlet på plads af Dan-Ejendomme.

 

Overskud på  336.000 for regnskabsåret 2002 overføres på budget 2003 foreløbig som reservekapital til den kommende renovering.

 

Johnny Melands gennemgang af altandøre viste at en del trænger til at udskiftes. Da altandørene ikke kan udskiftes separat bliver der tale om udskiftning af altanpartier. 

 

Bestyrelsen besluttede at rækværk på taglejlighederne skal gennemgås i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse.

 

1a. Bestyrelsen besluttede pr. 1. februar at skifte VVS-installatør Gråe og Hilmann ud med Autoriseret VVS Installatør & Kloakmester Allan Villadsen A/S, Kettevej 25, 2650 Hvidovre. I den forbindelse  bedes Dan-Ejendomme udarbejde informationsopslag til trappeopgangene.

 

1b. Der er observeret problemer med de nye altandøre til gadesiden. Beboerne bedes efterse deres altandøre snarest så vi kan få indberettet skader inden garantien udløber. Johnny Meland vil henvende sig ingeniørfirmaet Carl Bro med de indkomne reklamationer.

 

1c.  Der er stadig problemer med vand i kælderrum mellem opgang 56 og 58. Der bliver taget fat på arbejdet når frosten er gået af jorden.

 

2.      Resultatet af afstemning om TV-kanaler nyvalgt: TV2- Zulu, TV Danmark 1 og BBC Prime. Til gengæld udgår CNN og Eurosport. Kontrakten vil snarest blive underskrevet så de nye kanaler kan komme på banen.       Der er opsat paraboler på facaden mod gården ud for to lejligheder  44 3tv og 54 4 th. ifølge ejerforeningens bestemmelser er dette ikke tilladt og parabolerne skal derfor nedtages. Det er naturligvis tilladt at opstille en parabol inde i lejligheden, dog skal man stadig betale til ”fællesantennen” over sine fællesudgifter. Dan-Ejendomme skriver til de pågældende.

 

3.      Siden sidst: Porten påkørt flere mursten faldet ud. Dan-Ejendomme indhente tilbud istandsættelse.

 

4.      Der vil forsøgsvis blive opsat ny belysning i gården. Morten vil have materiale med til næste ordinære bestyrelsesmøde, således at vi kan få en generel drøftelse.

 

5.      Der har været problemer med støj og husspetakler fra en lejlighed i ejendommen. Der er taget fat på sagen.

 

6.      Generalforsamling finder i år sted mandag den 31. marts kl. 19.00 Ordinært bestyrelsesmøde den 19. februar kl. 19.30, hos Inge Duevej 56. 1 tv. -  budget Bestyrelsesmøde torsdag den 20. marts kl. 19.30, hos Mary Ann

 

7.      Eventuelt intet.