Beslutningsreferat

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. april 2003 hos Peter Bjerre, Mariendalsvej 67, st. th.

 

1.      Renoveringsprojekt (udskiftning af vinduer og altanpartier mod gården):

Bestyrelsen har på opfordring fra vor tekniske konsulent på renoveringsprojektet (Johnny Meland fra Dan-Ejendomme (D-E)) valgt licitationens billigste tilbud: Sjællands Vindues- og Dørcenter.

 

Entreprisen er mod forventning blevet DKK 116.000,- dyrere i forhold til det beløb (DKK 1.990.000), der blev nævnt på Generalforsamlingen. Fordyrelsen skyldes dels en fejl i optællingen af altanpartier og vinduer, dels en regnefejl. Fordyrelsen/differencen absorberes i regnskabet og projektet fortsætter som planlagt.

 

Ifølge Jørgen Idorff/D-E har alle beboere indtil videre betalt – undtagen én, og der forventes ingen problemer med at indkræve dette udestående beløb.

 

2.      Afstemning om og udbud af TV-kanaler:

Bestyrelsen har nu langt om længe opnået overblik over antenneforeningens procedurer for ændring af TV-kanaler, herunder begrænsningerne i antallet af digitale kanaler, vi kan råde over. Følgende afklaring og tidsplan er aftalt med Stofa:

 

-         TV2 ZULU (i drift (igen) uge 22)

-         TV DK 1 (i drift uge 22 i stedet for Eurosport)

-         BBC Prime (i drift uge 22 i stedet for CNN)

 

Desuden vil ”Bredbåndsgruppen” blive inviteret til Bestyrelsens møder med jævne mellemrum, således at eventuelle synergier til TV-/antenneudvalget kan opnås gennem en fremtidig løsning.

 

3.      Legepladsudvalg:

I forbindelse med det på Generalforsamlingen nedsatte ”Legepladsudvalg” og den forestående istandsættelse af legepladsen blev det besluttet, at Bestyrelsen kontakter Legepladsudvalget for at sikre en langtidsplanlægning, herunder håndhævelse af sikkerheden på legepladsen, der kan resultere i mere en blot en omgang maling. Nicolaj kontakter Legepladsudvalget.

 

4.      Varmeaflæsning/vandbesparelse:

Det blev endvidere besluttet, at Peter går med Clorius rundt i lejlighederne tirsdag den 28.04.2003 i forbindelse med varmeaflæsningen (de lejligheder, hvor der er nogen hjemme) for at se efter dryppende vandhaner og løbende toiletter, således at vi kan få repareret disse forhold og undgå kostbart vandspild ad én omgang.

 

5.      Eventuelt:

 

Parabol:

På trods af udmeldingen på Generalforsamlingen (skriftlig henvendelse og efterfølgende tilsagn om nedtagelse af parabolen) har Bestyrelsen konstateret, at den ene parabolen fortsat ikke er nedtaget. Bestyrelsen retter fornyet henvendelse til den pågældende beboer.

 

Altanprojekt:

Bestyrelsen har behandlet Peter Bjerres - 65 st.th. - ansøgning om etablering af altan og stillet sig positivt, forudsat de byggetekniske krav mm. opfyldes. Sagen ventes snarest færdigbehandlet.

 

Næste møde er fastsat til onsdag den 04.06.2003 kl. 19:00 hos Mary-Ann, Egernvej 69.

 

Referent: Morten

27. april 2003