Referat af Bestyrelsesmøde d. 20.03.03

 

Tilstede var Inge, Mary Ann, Morten, Nicolai og Peter. Fraværende var Birger og Mads.

Referent Peter

 

1. Bestyrelsen planlagde de sidste detaljer vedr. generalforsamling mandag den 31. marts kl. 19.00. i  SFO pyramiden på Skolen på Duevej, Duevej 63. Bestyrelsen opfordrer alle til at møde op.

 

2. Bestyrelsen kan konstatere at trappevasken igen kører tilfredsstillende.

 

3. Bestyrelsen minder om, at ejerforeningen betaler reparationsomkostninger for løbende haner eller toiletter. Der gives også stadig 500 kr. i tilskud ved udskiftning til vandbesparende toilet.

 

4. Bestyrelsen har modtaget et tilbud om assistance fra en beboer vedrørende opsættelsen af nye lamper til gårdsiden. Vi takker for tilbuddet. Morten, som er primus motor for projektet kontakter ovennævnte beboer.

 

5. Der er en del problemer med de nye franske altandøre ud mod Duevej. Beboerne bedes være opmærksomme på problemet, således at vi kan iværksætte en teknisk gennemgang af dørene inden garantiperioden udløber.

 

Eventuelt:

 

6. Det er blevet bestyrelsen bekendt at Gangsted Rasmussen har tilskrevet beboere med ejerlejligheder på 4. sal på Duevej 58-60 og Mariendalsvej 65-67 angående indretning af taglejligheder. Der er imidlertid store problemer med projektet. De berørte beboere bedes derfor henvende sig til Inge Post, der har vigtige informationer om sagen fra Frederiksberg kommunes Tekniske Forvaltning..

 

7. Beboerne med de opsatte paraboler har indvilget i at tage dem ned.

 

25. marts 2003