Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. februar 2003 kl. 19.30 hos Inge, Duevej 56.

Fraværende var: Mads og Morten

Jørgen Idoff fra Dan-Ejendomme var mødt.

 

Referent Inge.

 

 

1.      Budgettet hænger godt sammen vi har i år et overskud  kr. 336.000, som foreløbig overføres som reservekapital til den kommende renovering.

Bestyrelsen lagde budget for 2003. Den største stigning var forhøjelse af forsikringspræmien på ca. 40.000, men ellers ikke de store overraskelser. men vi skal stadig være forberedt på store udgifter til udskiftning af faldstammer

 

I forbindelse med den voldsomme forhøjelse af forsikringspræmien overvejer bestyrelsen en mindre forhøjelse af fællesudgifterne, svarende til den almindelige fremskrivning. Budgettet har i flere år været uændret dvs er ikke fremskrevet.

 

2.      I forbindelse med renoveringsprojektet er der nu kun tre beboere der ikke har betalt. Men pengene skal nok komme ind.

 

3.      Bestyrelsen planlagde generalforsamlingen den 31. marts 2003.

 

4.      Kontakten til Tv-Zulu underskrevet. Det er næsten en slavebinding med 9 måneders opsigelse!

 

5.      Ejerne af de to ulovligt opsatte paraboler, har fået brev om at nedtage disse. Ifølge Frederiksberg kommune og lokalplanen for området må der kun opsættes en antennemast på hver boligblok til modtagelse af radio- og tv-signaler. Derfor er disse bestemmelser også medtaget i ejerforeningen husorden.

 

6.      Bestyrelsen blev enige om at invitere viceværten til generalforsamlingen den 31. marts. Inge ringer.

 

7.      Den annoncerede prøvebelysning opsættes snarest i nr. 56. bestyrelsen bevilgede et mindre beløb til elektriker.

 

 

3. marts 2003