Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 4. juni 2003 hos Mary Ann.

Afbud fra Peter og Birger

Til stede var: Nicolaj, Morten, May Ann og Inge

 

1.        Renoveringsprojektet går i gang i uge 27, information er ophængt i opgangene. Mere

      detaljeret information vil blive ophængt efterhånden som projektet skrider frem.

 

Samtidig med vinduesudskiftningen har bestyrelsen valgt at få efterset og eventuelt udskiftet defekte sålbænke. Udgiften kommer ind under den almindelige vedligeholdelse af ejendommen.

 

Johnny Meland: Allonge til kontrakt gennemgået. Heri er anført hvornår projektet går i gang, men ikke hvornår det forventes afsluttet: Bestyrelsen vil gerne have anført projektets varighed og forventet afslutning.

 

2.        Budget gennemgået.

 

3.        Netværksudvalget: Ejerforeningen har ikke kutyme for at dække udgifter til fotokopier og frimærker til diverse udvalg. Heller ikke bestyrelsen får dækket disse eller lignende udgifter.

 

4.        Legepladsudvalget: Nicolai har kontaktet udvalget (Diemar) og foreslået på bestyrelsens vegne, at legepladsen renoveres således at den opfylder kravene til en institutions-legeplads med hensyn til sikkerhed. Udvalget arbejder videre med projektet for at vende tilbage med nyt forslag til indretningen.

 

5.        De nye tv-kanaler var på plads i uge 22. De nye kanaler skal blot hentes ind på apparatet .

 

6.        Renovering af porten tages op til september, eller når renoveringsarbejdet er færdigt.

 

7.        Projekt dryppende vandhaner – der blev opdaget i forbindelse med aflæsning af varmemålere – udsættes til september.

 

8.        Vaskekort: Det sker – heldigvis sjældent - at bestyrelsen får henvendelse om at vaskekort pludselig holder op med at fungere selvom der er flere penge tilbage på det. Pengene godtgøres ikke, dels fordi man jo ikke kan se hvor mange penge der var tilbage og dels fordi kortet kan være beskadiget ved opbevaring.

Så pas på dit kort: Kortet kan ikke tåle at bøjes, blive vådt eller ligge i en pung eller en

taske hvor det kommer i kontakt med en magnetlås. 

 

Udendørs belysning: Bestyrelsen besluttede sig for LK- skotlamper. Vil formentlig blive monteret i løbet af efteråret.

 

Johnny Meland: Forsikringsskade reparation/udskiftning af defekte altandøre til

gadesiden. Plan for arbejdet?

 

9.        Næste møde onsdag den 13. august kl. 19.00 hos Birger alternativ Inge.

 

10. Suppleant Bente Thygesen Poulsen er den 22. maj 2003 trådt ud af bestyrelsen.

 

Referent Inge – 9. juni 2003.