Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 18.09.02 hos Peter Bjerre

 

Tilstede var: Birger, Inge, Mary-Ann, Mads, Morten, Nicolai og Peter

 

 1. Vinduer

Bestyrelsen har været ud at se på vinduer. Vi er umiddelbart mest interesseret i vinduer fra Ideal Combi. Vinduet består udvendig af en aluminiumsramme og indvendig af en træramme. Det betyder at vinduet ikke skal vedligeholdes udvendig, og indefra har den nogenlunde den samme profil som de oprindelige vinduer. Vinduet er forsynet med lavenergiruder. Bestyrelsen har dog et par spørgsmål om prisen og vedligeholdelse inden valg af vindue endeligt træffes.

 

 1. Toiletter

Bestyrelsen har indhentet et par tilbud på samlet udskiftning af ældre toiletter. Men besparelserne ved et samlet projekt var minimale. Bestyrelsen har i stedet valgt at øge tilskuddet til udskiftning af toiletter fra kr. 500 til kr. 1000, men kun fra dags dato til og med d. 30 november.

           

 1. Arbejdsdag

Bestyrelsen vil gerne have lov til at takke de beboere der har hjulpet til med slibning og maling af stakittet. Desværre betød dårligt vejr søndag d. 22.09.02 at vi endnu ikke er færdige. Men der står maling og pensler i barnevognsrummet, hvis nogen skulle have et par timer til overs.

Bestyrelsen overvejer at afslutte projektet med en ”stakitfest” for de energiske folk.

 

Vi diskuterede hvorvidt der skulle arrangeres faste årlige arbejdsweekends på bestemte datoer, men blev om at tilrettelægge dem løbende, fx to weekends om året forår og efterår. Så er der også mulighed for at styre udenom diverse sportsbegivenheder mm.

 

 1. DAN Ejendomme

Bestyrelsen mener, at Dan Ejendommes service er mangelfuld. Det vil sige at de opgaver der er opført i referatet ikke bliver udført, før der er rykket adskillige gange. Og så skal sagerne endda kontrolleres! 

 

Der er f.eks. ikke styr på P-pladser i gården. Der har længe været 2 ledige P-pladser – de pågældende beboere er flyttet  - selvom vi har en lang venteliste. Det betyder samtidig at vi formentlig ikke har fået lejeindtægt.

 

 1. Bankgaranti

Bestyrelsen besluttede at beboerne ikke kan stille bankgaranti i forbindelse med indbetaling til renovering af vinduer. Der skal være penge at arbejde med.

 

 1. Tv-kanaler

Bestyrelsen vil som lovet afholde en afstemning om valg af kanaler. Stemmesedler er ved at blive udarbejdet, og vil snarest blive omdelt. Der er ikke økonomi til at udvide antallet af kanaler.

 

 1. Viceværten

Bestyrelsen er stadig ikke helt tilfreds med servicen fra viceværten. Der er stadig en del beboere der har problemer med at komme i kontakt med ham. Det kan måske hjælpe at vi nu har fået hans e-mailadresse: bsejendomsservice@firma.tele.dk

 

Derudover er der dog stadig problemer med haven, nedfejning af spindelvæv i opgangen, udskiftning af rude og lampe i Duevej 52 etc. Det betyder at den ydede service ikke helt svarer til de kontraktlige forpligtelser.

 

 1. Næste møde vil blive afholdt den 23 oktober kl. 19.30 hos Morten Bremild Duevej 56, den 02 december kl. 19.30 hos Mads

 

 1. Forsikringer

På grund af 11. september vil vores forsikringspræmie stige betydeligt. Dan Ejendoms forsikringsagent forsøger i øjeblikket at forhandle en rimelig løsning hjem. Måske bliver det nødvendigt at skifte forsikringsselskab.

 

 1. Storskrald

Nøglen til storskraldscontaineren er den samme som den til hoveddøren.

 

 1. Husdyr

Det er ikke tilladt at lufte hunde, katte mm. på fællesarealerne, dvs. i gården og på græsplænerne. Dyrene skal være i snor på ovennævnte steder. Overtrædelse af reglerne vil medføre inddragelse af dyretilladelse.

 

      12. Taglejlighedernes jernrækværkerne er ved at ruste vi vil gerne have dem gennemgået.

 

13    Kælderrum

Der er en del tomme fællesrum i kælderen, vi er gået i gang med kortlægge dem. Fællesrummene vil blive markeret med skilte. Måske kan et par af dem bruges til cykler? Gode forslag modtages!!

 

Der kommer snarest et nyt tørrerum under Duevej 44