Referat af bestyrelsesmødet den 14. august 2002 hos Mary-Ann Gerbola, Egernvej 69, Frederiksberg.

 

 

Johnny Meland fra Dan-Ejendomme deltog i mødet.

Fraværende var: Nicolaj, Birger, Morten og Mads.

Referent Inge

 

1.      Budgettet ser fint ud, der er råd til at sætte planlagte projekter i gang: Polering af trapper fra 42 til og med 52. De øvrige trapper blev poleret i 2001. Johnny Meland indhenter tilbud på reparation af sokler.

 

Restancer på ca. kr. 14.000. Dan-Ejendomme udsender rykkere.

 

2.      Renovering af  vinduer/altandøre til gårdsiden forår 2003.

Betaling: Der vil snarest blive udsendt girokort. Der bliver mulighed for at betale beløbet over tre måneder. Man kan også vælge at indbetale hele beløbet på en gang. Deadline 1. januar 2003. Arbejdet kan ikke gå i gang før alle har betalt.

 

Valg af vinduer/altandøre: Onsdag den 21. vil et par stykker fra bestyrelsen se på forskellige vinduestyper. Som udgangspunkt vil vi gå efter den bedst mulige kvalitet.

 

2a  Forsikring

På grund af 11. september hæver vores forsikringsselskab præmien, helt præcis hvor meget det kommer til at dreje sig om, ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Formanden vil sammen med Dan-Ejendomme tage kontakt til selskabet og forsøge at få den billigst mulige aftale.

 

 

3.      Dan-Ejendommes opfølgning af sager har været lidt ustabil i nogle måneder. Dette skyldes for en stor del, at der har været udskiftning af folk på centrale poster. For ejerforeningen har det betydet at vi har fået to nye kontaktpersoner: Johnny Meland på det tekniske/håndværksmæssige område og Jørgen Idorff på det økonomiske område. Vi byder dem velkommen og håber på et godt samarbejde.

 

4.      Vicevært: Vi har nu haft vores nye vicevært i lidt over et år. Der har egentlig været generel tilfredshed med Birger. Men standarten faldt desværre betydeligt i ferieperioden, fx blev de fleste af trapperne ikke vasket i 5 uger. Trappevaskeren havde indført den praksis at vaske trapper efter behag! Fra første august er der kommet en trappevasker og det betyder trappevask hver torsdag.

 

5.      Fotografering af kloaker. På grund af rotter i kloaksystemet vedtog bestyrelsen at få fotograferet kloaken, således at kloakledningerne kan blive repareret og dermed tætte. Arbejdet er sat i gang.

 

6.      Lille afløb i kælderskakten ud for nr. 56 renses. Arbejdet er sat i gang.

 

7.      Bestyrelsen vil i nær fremtid registrere ledige fællesrum og markere dem som sådan. Inge kontakter Frosty

 

8.      Bestyrelsen arbejder videre med indhentning af tilbud på vandbesparende toiletter. Som bekendt giver ejerforeningen et tilskud på kr. 500.00 til udskiftning af toilet.

 

9.      Desværre var der ikke tilslutning til fælles arbejdsdag. Måske var det fodbolden der blokerede, måske noget andet? Et par beboere som havde meldt sig, var i hvert fald skuffede over aflysningen. Vi prøver derfor igen: Søndag den 15. september fra kl. 10.00 til 15.00.

 

10.  Bestyrelsen arbejder med materiale vedrørende afstemning om tv-kanaler.

 

11.  Efter forslag fra en beboer vil der nu blive opsat et trafikspejl i porten. Birger har taget sig af sagen.

 

12.  Næste møde 18. september hos Peter, Mariendalsvej 65 st.th.