Frederiksberg d. 20. december 2002

  Referat af bestyrelsesmøde d. 9. december 2002 hos Mads

 

Referent: Nicolai

Tilstede: Inge, Mads, Morten, Mary-Ann, Birger, Idoff (Dan-Ejendomme)

Fraværende: Peter

 

 1. Budget 2003
  Budget 2003 blev overordnet fastlagt. Bestyrelsen afventer regnskabet for indeværende år før det færdiggøres. Den væsentligste stigning næste år bliver på forsikringer, hvor 11.september nu også har medført stigende forsikringspræmier for ejerforeningen. På trods af dette forventer bestyrelsen dog uændrede fællesudgifter i 2003 når man ser bort fra den planlagte vinduesrenovering.
 2. Renovering af vinduer/altandøre i 2003
  Bestyrelsen afventer 1.januar 2003 før der laves en opgørelse af indbetalingerne. Mht. altandøre og udskiftningen af en del af disse er planen, at der i løbet af januar 2003 vil blive foretaget en professionel og objektiv inspektion af ALLE altandøre. Nærmere besked følger.
 3. Registrering af ledige kælderrum
  Der planlægges en opdatering af registreringen af kælderrummene, da der er usikkerhed om antallet af ledige kælderrum.
 4. Gårdbelysning
  Vil blive renoveret i 2003. Der vil i januar 2003 blive opsat en "testlampe" for at høste værdifulde erfaringer inden renoveringen foretages.
 5. Status på udskiftning af toiletter
  Kampagnen i oktober/november medførte 15 nye vandsparetoiletter. Og som tidligere omtalt så ventes tilbuddet genfremsat i 2003
 6. Vedtægtsændring
  Kommer på dagsordenen på generalforsamlingen i foråret 2003. Til orientering skal det nævnes at vedtægtsændringen kun kan vedtages med 100% accept fra ejerne.
 7. TV-kanal afstemning
  Der er pr. 9.dec. modtaget ca. 50 stemmesedler. Fristen var 15. december
 8. Trappevask
  Er fortsat meget svingende i kvalitet hvis den overhovedet bliver foretaget (er skemalagt til fast hver torsdag). Bestyrelsen kontakter viceværten for at aftale bedre muligheder for løbende opfølgning

 

Næste bestyrelsesmøde: 29. januar 2003 hos Birger, 424th