Bestyrelsesmøde den. 9 Januar 2002 hos Mads Knudsen

 

Til stede var: Bent, Birger, Inge og Mads K.

Fraværende var: Mary-Ann, Mads F, Frosty, Nicolaj,

Ref. Mads K.

 

Barnevognsramper er nærmest ubrugelige. Derfor vil storskrald skuret blive lavet om til barnevognsparkering og storskrald flyttes ned bag containerne.

 

Generalforsamling afholdes 9. april kl. 19.30.

 

Renovering af vinduer og altandøre mod gården. Der vil forelægge 2-3 tilbud på renovering af vinduer og altandøre mod gården til generalforsamlingen.

 

Antenneproblemer. Har man problemer med dårlig signal på TV apparatet anmeldes det til viceværten.

 

Flaskeproblem. Vi har i den seneste tid haft problemer med at folk sætter tommeflasker foran containerne, de skal smides i den hertil opstillede ”palle” ved aviscontainerne. Tak.

 

Ny forsikring. I forbindelse med at vi er overgået til en ny forsikring, vil der blive udarbejdet en vejledning om hvorledes man forholder sig ved de forskellige skader.

 

Dan-ejendom inviteres med til næste møde.

 

Næste møde onsdag den 6. februar kl. 19.30 hos Birger.