Bestyrelsesmøde den 8. november 2001 hos Inge Post

Til stede var: Frosty, Bent, Nicolaj, Birger og Inge. For Dan-ejendomme deltog Ole Mortensen.

Fraværende var: Mary-Ann, Mads F. og Mads K.

Ref. Inge

Budget. Med et par enkelte omrokeringer ser budgettet ud til at holde. De store udgifter fremover bliver renovering af vinduer og udskiftning af faldstammer. Bestyrelsen vil bede om en vurdering af faldstammerne hos ejendommens faste blikkenslagerfirma Gråe & Hilmann. Når resultatet foreligger vil bestyrelsen diskutere forskellige muligheder. Det skal tilføjes at der i 2001 blev hensat kr. 100.000 til udskiftning af faldstammer.

Der er ikke behov for en forhøjelse af fællesudgifterne på budget 2002. Det blev diskuteret om budgettet fra 2003 skulle fremskrives med de omkring 2% årligt som alle andre budgetter fremskrives med eller fortsætte den nuværende ordning hvor vi forhøjer efter behov?

Forsikring. Fra 1. december 2001 skifter ejendommen forsikring fra Codan til Willis. Det betyder at forsikringspræmien er gået ned fra kr. 61.091 til kr. 55.110 og tilmed har fået lang større dækning. Vi har bl.a. fået en Glas- og kummeforsikring og det betyder, at den enkelt beboer kan opsige sin private Glas- og kummeforsikring. Se efter på opslagstavlen hvor de nærmere betingelser vil blive bekendtgjort.

Tilstandsrapport. Bestyrelsen diskuterede at få udarbejdet en tilstandsrapport. Rapporten skulle gøre bestyrelsen i stand til at planlægge drift og vedligeholdelse mere rationelt. Det store minus er prisen kr. 30-40.000, som med lethed kunne bruges til fx faldstammer. Bestyrelsen besluttede at lade spørgsmålet falde.

Barnevognsramper er nærmest ubrugelige – gad vide om mureren har afprøvet dem – bestyrelsen har da også klaget over den ringe omtanke. For at gøre ramperne brugelige vil der blive sat en let skinne på således at rampen kommer til at passe.

Manglende TV-kanaler. Vores skift til Stofa har ikke været så problemfrit som vi havde håbet. Vi har talt med store bogstaver og håber så det hjælper. Det kan være fordelingsnettet eller forbindelsen i den enkelte lejlighed der kan være noget i vejen med. Derfor kan beboerne hjælpe ved at skrive dag/tidspunkt/kanal for svigt, samt navn og adresse og samme dag lægge brevet i ejendommen postkasse. På den måde får vi et materiale der forhåbentlig kan afdække hvad der er galt.

Retningslinier for ejendommen vil snarest blive opslået på opslagstavlen

Næste møde hos Mads Knudsen, Duevej 52 5th (alternativt Birger) onsdag den 9. januar 2002 kl. 19.30, 6. februar 2002, 19,00 hos Birger.