21. august 2001

 Referat af bestyrelsesmøde d. 7. august hos Bent.

 Tilstede: Inge, Bent, Birger, Frosty, May-Ann, Dan Markussen fra Dan-Ejendomme samt Nicolai

Fraværende: Mads F og Mads K

Referent: Nicolai 

  1. Vinduesudskiftning i gården - vedtægtsændring
   Som følge af de nuværende vedtægter (krav om 85% flertal), vurderes det særdeles vanskeligt at opnå flertal for andet end almindeligt vedligehold af vinduerne mod gårdsiden. At gøre vedtægterne tidsvarende på dette punkt (typisk krav om 2/3-dels flertal) vil kræve en generalforsamlingstilslutning (og måske også en efterfølgende ekstraordinær), hvilket bestyrelsen arbejder på til den næste ordinære generalforsamling i foråret 2002.
   Forslag til hvordan vinduerne mod gården kan ordnes (vedligehold/delvis udskiftning/total udskiftning) vil herefter blive fremsat.
  2. Opsigelse af DANA
   Dan-Ejendomme sikrer at forretningsforholdet er endeligt afsluttet, herunder en afslutning på diverse retskrav, uden udgifter for ejerforeningen.
  3. Vedligehold af trapper
   Efter istandsættelse af trapperne er der behov for at sikre trappernes levetid. Det er derfor besluttet at bruge midler til en gang polish (6,500 inkl. moms per trappe) som bl.a. sikrer linoleummet mod udtørring. Der vil blive ordnet de første 6 trapper i år og de sidste 6 trapper næste år.
  4. Udskiftning af hovedlåse
   Det var et udtalt ønske på den seneste generalforsamling at låsene blev ordnet. Det er nu blevet besluttet at bruge 30,000 til udskiftning af alle fælles låse. Dvs. alt undtagen den enkeltes hoveddør. Det bliver en Ruko-løsning, men ikke systemlåse.
  5. Fællesantenneanlæg
   Comflex er erstattet med Stofa, hvilket forhåbentlig vil forbedre TV-oplevelsen. Hos Stofa er der samtidig bestilt en opgradering af anlægget, således at de nuværende analoge kanaler, som bliver digitale i nær fremtid fortsat kan modtages.
  6. Husorden
   Udkast fra Bent blev diskuteret og der finpudses til næste møde.
  7. Ny vaskemaskine
   Endeligt tilbud er modtaget fra Nyborg (i alt 43,000 inkl. moms). Vaskerummet skal lukkes en hel arbejdsdag, da også bord samt vask skal flyttes for at give plads. Opslag om installationsdagen vil følge når ordrebekræftelsen er modtaget.